Forums
Slimcea na odchudzanie opinie - Printable Version

+- Forums (http://www.politicalrap.com)
+-- Forum: Main (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: TOPIC LIST (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Slimcea na odchudzanie opinie (/showthread.php?tid=93)Slimcea na odchudzanie opinie - SaraKniftr - 02-17-2017 04:14 AM

Polecono mi ostatnio tabletki na odchudzanie slimcea. Mam kilka kilogramów do zrucenia i zastanawiam si nad zakupem. Co myślicie o tym preparacie ? pytam tych które stosowały ?